23 març, 22

Les finestres són un dels elements que separen l’interior de l’exterior d’un habitatge, per tant, són el conducte entre l’aire de l’interior i l’exterior.

Podem considerar les finestres de PVC una barrera contra la contaminació? En aquest post intentem donar resposta a tots els possibles dubtes que hi ha al voltant d’aquest tema. A més, analitzem si les finestres de PVC contaminen per elles mateixes.

Una barrera enfront de la contaminació

En parlar de contaminació tendim a pensar únicament en les partícules de CO2 que circulen per l’aire, però, tampoc no hem d’oblidar la contaminació acústica. És important informar-nos i instal·lar finestres que ens aïllen de tota mena de contaminants. Farem un repàs per diferents característiques, prestacions i elements que hem de tenir en compte si volem que les nostres finestres serveixin de barrera davant de la pol·lució.

La permeabilitat a l'aire

Sabem que la permeabilitat a l’aire incideix directament en el confort dels usuaris d’un habitatge, ja que com menys aire entri per les nostres finestres, menys ens costarà mantenir un ambient càlid o fresc (segons l’època de l’any) a l’interior. És a dir, evitarem infiltracions d’aire indesitjades que disparin els nostres consums de calefacció o aire condicionat.

A les grans ciutats o en zones amb una qualitat d’aire deficient (polígons industrials, grans avingudes, zones de gran circulació automobilística…) la permeabilitat a l’aire de les finestres adquireix una rellevància especial. Com més baixa sigui la permeabilitat a l’aire d’una finestra, millor exercirà de barrera contra la contaminació exterior.

La permeabilitat a l’aire es mesura en una escala que va de l’1 al 4, sent la Clase 4 la que assegura més estanquitat. Per tant, com més gran sigui el valor que obtingui una finestra en aquesta classificació, més gran serà la seva protecció davant de la pol·lució. En el cas de les finestres amb sistemes de PVC KÖMMERLING, tota la gamma de practicables i la gran majoria de lliscants i corredisses obté la Classe 4 en permeabilitat a l’aire, sent sistemes que ajuden a cuidar la nostra salut.

Aquesta barrera de protecció es pot potenciar si utilitzem a més mecanismes de ventilació controlada. Aquests aparells permeten renovar l’aire de l’habitatge filtrant-lo i deixant-lo lliure de partícules de pol·len i agents contaminants.

Com més hermeticitat i aïllament, menys consum

Com millors siguin les prestacions tècniques de les nostres finestres, menor serà l’ús que farem de calefacció o aire condicionat, ja que amb les finestres amb sistemes de PVC KÖMMERLING es poden arribar a reduir les pèrdues energètiques fins a un 70%. Indirectament, en reduir el nostre consum en climatitzadors i refrigerants, també reduïm les emissions de CO2 que aquests emeten a l’atmosfera.

Exerceixen de barrera, però les finestres de PVC contaminen?

Hem parlat de com les finestres de PVC exerceixen de barrera contra la contaminació exterior, però ¿contaminen per elles mateixes? Què passa si les comparem amb finestres fabricades amb altres materials? El 2005, la Universitat Politècnica de Catalunya va desenvolupar un estudi sobre el consum energètic i les emissions de CO2 associats a la producció, ús i disposició final de finestres de PVC, alumini i fusta. El resultat d’aquest informe va deixar veure que el PVC és el material que menys energia consumeix durant tot el cicle de vida. A més, també es va demostrar que és el material que menor nombre d’emissions de CO2 emet.

En aquesta taula es pot veure la comparativa entre els diferents materials amb què es fabriquen les finestres: PVC, fusta i alumini.

Què passa amb els compostos orgànics volàtils?

Els compostos orgànics volàtils (COV) són contaminants de l’aire que desprenen determinats elements com ara les pintures, els vernissos i determinades indústries. Tot i que a Espanya el Codi Tècnic de l’Edificació no té en compte la qualitat de l’aire interior, només parla de la necessitat de ventilació, en altres països sí que van més enllà. Donat que molts dels elements que ens envolten emeten COV (Compostos orgànics volàtils), que poden tenir conseqüències nocives per a la salut, a França s’obliga a etiquetar els productes de la construcció segons el nivell d’emissions.

Aquesta certificació qualifica cada producte dins aquesta escala: A+, A, B i C, segons el nivell d’emissions de COV del producte. Rebent una C els materials que emeten un nombre més gran d’emissions contaminants. Els sistemes KÖMMERLING a França compten amb aquesta etiqueta, obtenint la qualificació A+ (molt baixes emissions).

Finestres de PVC i foc

Són molts els mites que envolten les finestres de PVC que no són pas veritat. Un és l’afirmació que les finestres de PVC són perilloses en cas d’incendi.

El PVC KÖMMERLING té una qualificació al foc difícilment inflamable i autoextingible, això vol dir que les finestres amb sistemes de PVC KÖMMERLING no mantenen la flama en cas d’incendi ni seran mai l’origen. Pel que fa als gasos tòxics que poden emetre les finestres de PVC en cremar-se, per arribar a emetre’s les finestres han d’haver assolit una temperatura de 350º. Si un habitatge arriba a assolir aquesta temperatura, del que menys s’hauran de preocupar els habitants d’aquest habitatge serà de les finestres.

Amb tot això podem veure que les finestres no només són un element més de l’habitatge que ens protegiran del fred o del soroll exterior, sinó que la qualitat i les prestacions també es poden convertir en una barrera contra la contaminació.